Fortrolighedspolitik

English version

Udbyder af denne hjemmeside er Dansk Auktions Service ApS (Klaravik Danmark) (cvr. 36920882, Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse).

Vi er en privat virksomhed, som tilbyder vores sælgende kunder (SV) netauktionstjenester, salg af værktøj, maskiner, erhvervskøretøjer og aktiver fra konkurssager, i det følgende benævnt "Tjenesten". Dette gøres via www.klaravik.dk. Du, der er bruger og har egne loginoplysninger til tjenesten, kaldes nedenfor for "Bruger".

Klaravik Danmark vil via denne hjemmeside indsamle og behandle personoplysninger om dig.

Hvilke personlige oplysninger behandler vi via hjemmesiden?

Klaravik Danmark behandler følgende kategoriser af personoplysninger via denne hjemmeside:

-       Navn

-       Adresse

-       Telefonnummer

-       E-mail

-       CVR-nr. (personoplysning for personlige virksomheder)

-       IP-adresse

-       Trafik på hjemmesiden

-       Oplysninger via cookies, som du har givet samtykke til eller som er nødvendige for levering af en tjeneste, som du udtrykkeligt har anmodet om

-       Logning af korrespondance med os via hjemmesiden (fx kontaktformular)

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?

Klaravik Danmark indsamler disse personlige oplysninger om dig som sælger og køber for at kunne tilbyde tjenesten, opfylde vores forpligtelser overfor dig, og give dig den bedste oplevelse på både service og vores hjemmeside.

Det er nødvendigt for os indsamle data for at identificere dig, administrere din konto til statistiske formål og til direkte markedsføring (som du kan afmelde fra).

Kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger og oplysninger om hvilke auktioner du deltog i er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, som f.eks. håndtering af dine bud, fakturering og afsendelse af oplysninger til dig.

Når du kontakter os via en af ​​Klaravik Danmarks kommunikationskanaler, bruges dine oplysninger til at kunne håndtere sagen, være i stand til at kontakte dig og hjælpe med at forbedre vores service samt ved at gemme sagen til eventuelle tilbagevendende spørgsmål.

Når du besøger Klaravik Danmarks hjemmeside, bliver du bedt om at angive, hvorvidt og i hvilket omfang de accepterer cookies til behandling af dine oplysninger.

Hvem deler vi personlige data med?

Nogle gange kan vi dele personlige data med underleverandører eller samarbejdspartnere til Klaravik Danmark. Klaravik Danmark indgår databehandleraftaler med alle relevante databehandlere.

Derudover deler vi oplysninger med Klaravik AB (Klaravik Sverige), som driver Klaravik auktioner i Sverige. Dette gør vi for at opnå den optimale samhandel for brugerne.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Klaravik Danmark gemmer personlige oplysninger om dig som registreret bruger, så længe der er et kundeforhold eller så længde det er lovligt og nødvendigt for at nå de formål, der er beskrevet i denne politik.

Ved aftalens afslutning vil Klaravik Danmark slette eller anonymisere dine oplysninger inden for en rimelig tid efter opsigelsen, medmindre en anden Dansk eller europæisk lov, domstol eller myndighed siger andet. Vores almindelige slettefrist er 3 år efter samarbejdets ophør, eller 10 år efter sidste aktivitet for en bruger, som du ikke selv har lukket.

Oplysninger som indsamles via cookies slettes ved den pågældende cookies udløbsfrist. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik.

Vi forbeholder os retten til at slette oplysninger tidligere end udløbet af de almindelige slettefrister, såfremt vi konkret vurderer, at vi ikke har noget lovligt eller legitimt grundlag for fortsat at behandle eller opbevare dine oplysninger.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål til denne politik, og behandlingen af ​​dine personlige data, eller øsner at slette eller ændre forkerte oplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne som findes på Klaravik Danmarks hjemmeside.

Læs mere om vores brug af cookies her

Læs mere om vores opfyldelse af oplysningspligten for persondata her

 

------------------

 

Velkommen til Klaraviks dokument om behandling af personoplysninger. Dette dokument har til hensigt at hjælpe dig med at træffe et informeret valg om din relation til os.

Inden vi går ind i de nærmere detaljer, ønsker vi at påpege tre vigtige punkter, som dette dokument handler om. Punkterne er vigtige for os, fordi vi ved, at de er vigtige for dig:

 1. Vi ønsker at gøre vores ansvar tydeligt i forhold til beskyttelsen af dine rettigheder og din fortrolighed.

 2. Vi forklarer, hvordan vi bruger de personoplysninger, du deler med os, for at vi kan tilbyde dig Klaraviks tjenester og give dig den bedste oplevelse af dem, hjemmesiden og når du er i kontakt med os.

 3. Dokumentet har til hensigt at give dig indsigt i, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger eller ikke bruger dem til.

Parter og ansvar for behandlingen af dine personoplysninger

Klaravik ApS, Stengårdsvej 25, Lunderød, 4340 Tølløse, CVR-nr. 36920882, er en privat servicevirksomhed, som tilbyder vores Opdragsgivere (OG) netauktionstjenester og tilbagekøb af værktøj, maskiner, nyttekøretøjer og konkursbo, som i det følgende er benævnt "Tjenesten". Dette sker gennem www.klaravik.dk. Du, som bruger med eget login til Tjenesten, er i det følgende benævnt "Brugeren". 

Organisationen har en "Databeskyttelsesrådgiver", som repræsenterer dig i forhold til Tjenesten og har ansvar for at tilføje brugere, tildele rettigheder og føre kontrol med, hvordan Klaravik behandler data, herunder personoplysninger.

Klaravik er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du deler med os, når:

- du bestiller Tjenesten som Opdragsgiver.

- du får loginoplysninger og bliver bruger af Tjenesten.

- du har spørgsmål og/eller kontakter os.

- du besøger vores hjemmeside og accepterer cookies.

De personoplysninger, der behandles, varierer afhængig af arten af den kontakt, vi har, og om du er en virksomhed eller privatperson. Virksomhedsoplysninger kan blive til personoplysninger for en kunde, som er en enkeltmandsvirksomhed. Når du bestiller Tjenesten som Opdragsgiver, indsamler vi dine kontaktoplysninger og virksomhedsoplysninger. For at kunne bruge Tjenesten har alle brugere registreret kontaktoplysninger, loginoplysninger og onlineidentifikation hos os. Hvis du har spørgsmål eller kontakter os i en sag, kan mængden af personoplysninger og de specifikke personoplysninger variere afhængig af, hvilken kommunikationskanal, der anvendes. Kategorierne af personoplysninger er som regel kontaktoplysninger, onlineidentifikation, virksomhedsoplysninger samt selve sagen i form af ustruktureret materiale, som indeholder de personoplysninger, du har valgt at dele med os. En detaljeret liste over, hvilke personoplysninger, som forekommer inden for de forskellige kategorier, i specifikke tilfælde og lovgrundlaget for behandlingen, kan ses i bilag 1. Oplysninger om, hvad cookies er, og hvordan vi håndterer cookies, kan findes på hjemmesiden.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Klaravik indsamler personoplysninger om dig som bruger og kunde for at kunne tilbyde Tjenesten, opfylde vores forpligtelser i forhold til dig i henhold til aftale samt give dig den bedst mulige oplevelse af såvel Tjenesten som vores hjemmeside. Vi skal bruge dine personoplysninger for at kunne identificere dig, administrere din konto og levere nødvendige funktioner til Tjenesten. Såfremt du har samtykket, kan Klaravik også indsamle og anvende dine personoplysninger til statistik og til direkte markedsføring. Kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger og oplysninger om de auktioner, du har deltaget i, er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser som f.eks. håndtering af dine bud, fakturering og fremsendelse af informationer til dig. Når du kontakter os via en af Klaraviks kommunikationskanaler, anvendes dine oplysninger til at kunne håndtere sagen, kontakte dig og hjælpe med at forbedre vores service ved at gemme sagen ved tilbagevendende spørgsmål. Når du besøger Klaraviks hjemmeside, kan du vælge at give samtykke til cookies i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Det kan ske, at vi deler personoplysninger med underleverandører eller vores samarbejdspartnere. Disse parter har samme forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til GDPR, som vi har.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vores opbevaring af dine personoplysninger afgøres ud fra et konkret skøn. I det følgende beskrives udgangspunktet for vores procedure. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt dette helt konkret er nødvendigt for at overholde databeskyttelsesregler, herunder for at undgå opbevaring af personoplysninger i et længere tidsrum, end hvad der er legitimt og proportionelt.

Klaravik gemmer personoplysninger om dig som registreret bruger, så længe der eksisterer et forhold, eller det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik. Ved aftalens ophør vil Klaravik slette eller anonymisere dine oplysninger inden for en rimelig tid efter opsigelsen, medmindre anden dansk eller europæisk lov, domstol eller myndighed foreskriver andet. Oplysninger i Tjenesten slettes af systemadministratoren. Oplysninger, der indsamles, når du kontakter os, opbevares, så længe du er kunde hos os for at opfylde vores forpligtelser. Ved afslutningen af ​​kundeforholdet kan vi ud fra en afvejning af interesser opbevare dem som bevismateriale, hvis der skulle opstå problemer. I så fald begrænses opbevaringen til et passivt system og med kontrolleret autorisation. 

Hvilke rettigheder har du?

Som registreret hos Klaravik har du flere rettigheder, som du bør kende til. Du har ret til vederlagsfrit én gang om året, forudsat at du har legitime grunde, skriftligt at anmode om et registerudtræk over, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du har i visse tilfælde også ret til dataportabilitet af personoplysningerne. Du har ret til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er urigtige, ufuldstændige eller misvisende, og ret til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, indtil de bliver ændrede. Du har ret til at blive glemt, men sletning af personoplysninger kan ikke finde sted, hvis de er påkrævede for at opfylde aftalen, eller hvis en anden dansk eller europæisk lov, domstol eller myndighedsafgørelse siger andet, og hvis det er baseret på en afvejning af interesser. Skulle du mene, at der ikke er legitime grunde, eller at interesseafvejningen er forkert, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har også ret til at trække et samtykke tilbage, indgive klager over behandlingen til Datatilsynet, modsætte dig automatiske afgørelser, profilering og gøre indsigelse mod direkte markedsføring.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål om denne politik og behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at få slettet eller berigtiget urigtige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne på Klaraviks hjemmeside.

Du kan læse mere om Klaraviks oplysningspligt efter persondataforordningen her:

https://www.klaravik.dk/oplysningspligt.html 

Du kan læse mere om vores brug af cookies her:

https://www.klaravik.dk/cookies.html 

Klaravik samarbejder også med YouTube om digital visning af vores genstande gennem YouTubes API-upload af film. Du kan læse mere om vores samarbejde her: https://www.klaravik.se/youtube-api-client.html 

 

BILAG 1 – Kategorier af personoplysninger

COOKIES:

For oplysninger om vores behandling af cookies ved brug af hjemmeside, se venligst vores cookiepolitik her; 

https://www.klaravik.dk/cookies.html

Integritetspolicy:

For oplysninger, hvor der henvises til vores integritetspolicy, læs venligst den fulde policy her; 

https://www.klaravik.dk/fortrolighedspolitik.html

Forkortelser:

DBF: Databeskyttelsesforordningen1


DBL: Databeskyttelsesloven2

Skemaer over vores databehandlinger starter på næste side.

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

 

1.Bestilling og brug af Tjenesten

Hvornår

Oplysningstyper

Formål

Retsgrundlag

Sletning

Modtagere

Kilde til oplysninger

Køber 

virksomhed

Virksomhed;

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

CVR-nummer

IP-adresse

Indgå aftale om brug af Tjenesten, samt levering af Tjenesten.  

 

 

 

Opfylde vores retlige forpligtelser.

Når formålet er levering af Tjenesten, så er retsgrundlaget aftalens opfyldelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra b).

 

 

Når formålet er opfyldelse af en retlig forpligtelse, er retsgrundlaget pligtens opfyldelse (DBF Art. 6, stk. 1, litra c).

Ifølge vores integritetspolicy. 

Ifølge vores integritetspolicy.

Køber selv (dig).

 

Samarbejdspartnerne, jf. integritetspolicy.

Køber

privat

Kontaktoplysninger;

Fornavn

Efternavn

Telefonnummer

E-mail

Personnummer

IP-adresse

Indgå aftale om brug af Tjenesten, samt levering af Tjenesten.  

 

 

 

Opfylde vores retlige forpligtelser.

 

 

 

Vi kan behandle dit personnummer, når dette er krævet efter dansk lov. Dette er eksempelvis, hvor der er en oplysningspligt til det offentlige. Vi behandler også dit personnummer for entydigt at identificere, hvem der står bag din konto som bruger. Dette anser vi for et sædvanligt led i driften af online auktionssider som vores. 

Når formålet er levering af Tjenesten, så er retsgrundlaget aftalens opfyldelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra b).

 

 

Når formålet er opfyldelse af en retlig forpligtelse, er retsgrundlaget pligtens opfyldelse (DBF Art. 6, stk. 1, litra c).

 

Når vi behandler dit personnummer, er formålet opfyldelse af dansk lov (BDL § 11, stk. 2.), eller hvis videregivelse er påkrævet af offentlig myndighed, eller hvis det er nødvendigt til entydig identifikation af dig som auktionskunde (DBL § 11, stk. 3).

Ifølge vores integritetspolicy.

Ifølge vores integritetspolicy.

Køber selv (dig).

 

Samarbejdspartnerne, jf. integritetspolicy.

 

Køber

virksomhed og privat

Loginoplysninger;

Brugernavn

Adgangskode

Administration af vores aftale om din brug af Tjenesten.

Retsgrundlaget er aftalens opfyldelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra b).

Ifølge vores integritetspolicy. 

 

Ifølge vores integritetspolicy.

 

Køber selv (dig).

Sælger

virksomhed

Virksomhed;

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

CVR-nummer

Indgå aftale om brug af Tjenesten, samt levering af Tjenesten.  

 

 

 

Opfylde vores retlige forpligtelser.

Når formålet er levering af Tjenesten, så er retsgrundlaget aftalens opfyldelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra b).

 

 

Når formålet er opfyldelse af en retlig forpligtelse, er retsgrundlaget pligtens opfyldelse (DBF Art. 6, stk. 1, litra c).

Ifølge vores integritetspolicy.

Ifølge vores integritetspolicy.

 

Køber selv (dig).

 

Samarbejdspartnerne, jf. integritetspolicy.

2.Når du kontakter os via hjemmeside, e-mail eller telefon

Hvornår

Oplysningstyper

Formål

Retsgrundlag

Sletning

Modtagere

Kilde til oplysninger

Hjemmeside

E-mail

Telefon

Kontaktoplysninger;

Telefonnummer

E-mail

Evt. bruger-ID

Hvis din henvendelse vedrører indgåelse eller overholdelse af en aftale imellem os, behandles oplysningerne til brug for dette formål.

 

Hvis din henvendelse sker i forlængelse af en retlig forpligtelse, som vi har over for dig, anvender vi oplysningerne til at opfylde pligten.

 

Herudover bruger vi oplysningerne til i øvrigt at besvare din henvendelse.

Hvis formålet er en kontrakt imellem dig og os, så er retsgrundlaget aftalens indgåelser eller opfyldelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra b).

 

Hvis formålet er opfyldelse af en retlig forpligtelse, er retsgrundlaget pligtens opfyldelse (DBF Art. 6, stk. 1, litra c).

 

 

Hvis formålet er besvarelse i øvrigt, er retsgrundlaget vores legitime interesse i at modtage og besvare din henvendelse (DBF Art. 6, stik. 1, litra f).

Ifølge vores integritetspolicy. 

Ifølge vores integritetspolicy.

Køber selv (dig).

 

Samarbejdspartnerne, jf. integritetspolicy.

 

Sagsoplysninger;

Indeholder de personoplysninger, som du vælger at skrive til os.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

E-mail

Telefon

Virksomhed;

Virksomhedsnavn

CVR-nummer

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.

Som ovenfor.