Købsvilkår

Vilkår Klaravik

Klaraviks kunder består af kommuner, virksomheder, kuratorer og finansieringsselskaber. Klaraviks mission er at formidle aktiver fra disse kunder til købere, via online auktion.

Salgsobjekter

Varen sælges i de fleste tilfælde med mulighed for besigtigelse. Emnerne bortauktioneres som de er. På de varer, der har begrænset beskrivelse af tilstanden, er det op til køber at overveje, om disse objekter kan have skjulte eller ukendte fejl.

Netauktion

Online auktion afholdes hver dag på Klaravik.dk. For at byde på auktioner, registrerer du dig som køber på Klaravik.dk. Du kan byde døgnet rundt, på alle auktioner som er i gang.

Auktionen afsluttes på det tidspunkt som står angivet på auktionen. Auktionen forlænges med ca. 2 minutter, såfremt at der lægges et højere bud indenfor de sidste 3 minutter af auktionstiden. Klaravik kontakter vinderen af auktionen indenfor 72 timer på e-mail eller telefon. Afsendt faktura fra PayEx  anses som at der er taget kontakt.

Den som har afgivet det højeste bud, er bundet af det.

Faktura sendes på e-mail af PayEx og der er 7 dages betalingsfrist. Klaravik fralægger sig ethvert ansvar for skader, tab, følgeskader osv. der måtte overgå budgivere eller budgivers kunder pga. tekniske fejl, kommunikationsproblemer osv. Klaravik har intet ansvar for bud der ikke er registreret, kontakten ikke kan oprettes, eller at den forkerte budgiver bliver kontaktet.

Sælger

Sælger er virksomheden, der har bestilt Klaravik til at sælge varen. Sælgeren er i de fleste tilfælde de største bygge- og anlægsfirmaer, logistikvirksomheder, udlejningsselskaber, detailhandlere og kommunale/statslige virksomheder. Du køber altid varerne af sælgers virksomhed. Klaravik.dk sælger kun på vegne af sælger.

Sælger samt Klaravik.dk kan i yderste konsekvens forbeholde sig retten til at afvise en budgiver og annullere et salg uden yderligere begrundelse.

Sælger kan fravælge at sælge til privatpersoner og derved kun ønske at sælge til virksomheder. Dette vil altid være oplyst på auktionen på det enkelte auktionsobjekt.

Sælger har på baggrund af dette, ret til at afvise ethvert vindende bud, såfremt køber ikke opfylder de krav der er stillet til køb af det enkelte auktionsobjekt. Eksempelvis ved krav om udelukkende salg business to business (B2B) og ikke business to consumer (B2C). Som hovedregel sælges der ikke køretøjer til privatpersoner.

Der kan være krav om eksport ud af Danmark eller Norden, er budvinder en virksomhed der ikke opfylder disse krav, kan sælger annullere salget.

Køber

Du registrerer dig som budgiver/køber på Klaravik.dk. Alle købere forhåndsgodkendes og derfor kan din registrering tage flere timer, inden du bliver godkendt. Som køber skal du godkende at du accepterer Klaraviks vilkår. Alle felter markeret med *, skal udfyldes for at din ansøgning kan sendes. Den køber som lægger det højeste bud og opnår reservationsprisen, er vinder af auktionen. Hvis to købere har lagt samme bud, er det den som først lagde højeste bud, der vinder auktionen. Personer som registrerer sig med falskt navn eller en andens navn, risikerer at blive politianmeldt af Klaravik.dk. Du skal være fyldt 18 år samt være myndig for at oprette dig som køber.

Afgifter

Byd på dit objekt med den pris du vil byde. Der tilkommer minimum et købssalær på 152 kr. ekskl. moms på vinderbuddet, beløbet kan være højere på nogle auktioner. Beløbet er fast og vil fremgå på auktionen når du er logget ind.

Moms

Hvis ikke andet er angivet, tilkommer der moms på alle angivne bud.

Fragt

Samtlige objekter som sælges på Klaravik.dk, står enten hos sælger eller på en af Klaraviks lokationer. Køber skal selv hente varen eller bestille fragt, når varen er betalt. Først når objektet er betalt, får du et telefonnummer til at arrangere afhentning hos sælger.

Persondataloven

Klaravik håndterer alle personlige oplysninger iht. gældende lovgivning om databeskyttelse. Når du registrerer dig som køber, giver du Klaravik tilladelse til at bruge din virksomheds og personoplysninger iht. gældende krav.

Godkend varen

Som køber har du undersøgelsespligt af den vare du køber på Klaravik. Fejl og mangler som findes på objekterne, skyldes oftest at objekterne er solgt som brugt materiel. Alle objekter som sælges på Klaravik, sælges som de er. Som køber skal du undersøge varen ved afhentning eller ved en eventuel besigtigelse. De fejl som budgiver ikke opdager ved besigtigelse eller afhentning, er sælger IKKE ansvarlig for. Klaravik repræsenterer sælger når det gælder ansvar for fejl på varen. I de tilfælde hvor du anvender en fragtmand eller andet til at hente din vare, anses varen som godkendt af dig, idet varen forlader sælgers/Klaraviks plads. Klaravik eller sælgers virksomhed har intet ansvar for fejl på de aktiver som sælges for konkursboer eller andet tvangsmæssigt salg. For disse objekter er det ofte angivet særlige betingelser på auktionen. For alle auktioner gælder at objekterne sælges "som de er", dvs. som de befinder sig på auktionen. Sælgers virksomhed eller Klaravik har intet ansvar for fejl som tilkommer i perioden fra auktionen afsluttes til varen afhentes.

Reparationsobjekt

De varer som benævnes reparationsobjekter (kategoriseret som ”F-objektet har fejl-kræver reparation”), har ikke fået en fuldstændig kontrol eller prøvekørsel og varen kan have andre fejl, end dem der er beskrevet. Der kan ikke reklameres over reparationsobjekter.

Reklamation

Ved reklamation skal dette anmeldes skriftligt til info@klaravik.dk Reklamation skal foretages INDEN køber har transporteret objekter væk fra afhentningspladsen. Som køber har du undersøgelsespligt ved afhentning af varen. Reklamationer efter afhentning modtages ikke.

Produktet sælges som det er. Der er foretaget visuel inspektion samt test og afprøvning hvis muligt. Ved test og afprøvning foretages almindelig funktionstest og visuel inspektion. Der foretages ikke gennemgribende test eller inspektion, derfor kan der ikke garanteres for at objektet lever op til alle specifikke krav og tekniske specifikationer, der er gældende for objektet.

Såfremt sælger, uanset årsag, ikke er i stand til at levere varen, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud. Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og er således Klaravik uvedkommende.

Klaravik eller Klaraviks partnere, er ikke ansvarlige overfor køber eller overfor nogen tredje part for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået.

Såfremt køber og sælger opnår enighed om at annullere en handel på en allerede afhentet vare, påhviler transportomkostninger vedr. tilbagelevering køber.

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af, at materiellet står stille.

Afhentning af varer

Når din betaling er registreret af PayEx, modtager du en e-mail med tlf. nr. til sælger. Derefter kan du ringe indenfor normal åbningstid og aftale afhentning. Det er vigtigt at du ikke bestiller afhentning, før du har talt med sælger, om hvornår afhentning kan ske. Såfremt du gør det, vil der være en risiko for at der ikke er nogen på pladsen, til at udlevere din vare.

Reservationspris

Objekter som sælges på Klaravik har en reservationspris. Det er sælger som har bestemt reservationsprisen og det er den laveste pris, som sælger er villig til at sælge for. På hver auktion ser du om reservationsprisen er opnået eller ej. Hvis reservationsprisen ikke er opnået, skal sælger give sin godkendelse for at det højest noterede bud, kan blive godkendt.

Garanti

Der gives INGEN garanti på de købte produkter.

Startbud

Sælgers virksomhed bestemmer selv hvilket startbud, den enkelte auktion skal have. 

Bud

Alle vindende bud er bindende. Når du har vundet en auktion, får du en faktura fra PayEx på e-mail. Til det vindende bud, tilkommer der altid et fakturagebyr/budgebyr.

Autobud

Der er mulighed for at ligge et autobud. Dit autobud er hemmeligt for andre budgivere. Såfremt en anden byder lægger et bud på auktionen, forhøjes dit bud til laveste beløb, som gør at du igen bliver budleder. Det betyder at du betaler præcis så meget som der kræves for at vinde budgivningen - aldrig større beløb og kun op til dit angive bud/autobud.


For sen/udeblevet betaling
Hvis betalingsfristen på syv dage ikke overholdes kan Klaravik vælges at annullere ordren. Budgivers konto lukkes og ny faktura på normaltabserstatning biiver iht. den enkelte auktion, fremsendt.

Dette sker mod gebyr, som er følgende:

15 % af købssummen dog minimum DKK 2350 eksklusiv moms.

Faktura på beløbet vil blive tilsendt på mail og først efter modtagelse af betaling, vil kreditnota blive fremsendt. Såfremt faktura på ovenstående ikke bliver betalt, vil sagen gå til inkasso på den første faktura der modsvarer hele købet. Køber accepterer at ovenstående beløb inddrives af Klaravik eller dennes partnere.

 

Ny auktion efter udebleven betaling

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes (uanset årsag), kan Klaravik eller dennes partnere annullere ordren og Klaravik har ret til at lægge materiellet ud på ny auktion. 

Afhentning

Køber har 21 dage til at hente varen efter auktionens afslutningsdato. DETTE KAN VARIERE, MEN VIL VÆRE TYDELIGT NOTERET PÅ DEN KONKRETE AUKTION.


Efter fristen på de 21 dage, kan Klaravik flytte materiellet til en af Klaraviks lokationer. Materiellet flyttes på købers regning og køber må betale, for at få materiellet udleveret på Klaraviks lokation. Dette sker dog efter at køber har modtaget en på rykker på 10 dage til afhentning hos sælger. Er materiellet ikke afhentet indenfor de 10 dage, har sælger ret til at sætte materiellet på auktion igen. Køber har ikke krav på tilbagebetaling eller anden godtgørelse.  

 

Skrivefejl, trykfejl, systemfejl

Klaravik tager forbehold for trykfejl og skrivefejl på hjemmesiden. Vi kan ikke garanterer at billederne præcist afspejler det solgte.

Klaravik har ret til at nægte salg, samt ignorere bud fra visse budgivere. Klaravik har også ret til at bestemme, om en budrunde skal gå om pga. tekniske problemer, fejlbeskrivelser eller andre årsager. Klaravik er ikke ansvarlige for skader, følgeskader eller udgifter, der kan afholdes af budgiverne eller budgivers kunder pga. ovennævnte fejl, eller hvis buddet ikke er blevet registreret, svigt af netværkstrafik, computer osv. Såfremt Klaravik får tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer på hjemmesiden, som medfører at retvis budgivning ikke kan gennemføres, meddeles budgivere og nyt tidspunkt for budgivning gives.

 • Information omkring auktioner

  Information omkring auktioner


  De fleste auktioner har kontaktoplysninger direkte på auktionen, hvis yderligere information eller besigtigelse ønskes. Er der ikke oplysninger på den enkelte auktion, kan Klaravik Danmark kontaktes. tlf. +45 72 20 70 35 eller på mail. info@klaravik.dk Med venlig hilsen Team Klaravik

 • Transportløsning

  Transportløsning


  Har du som køber behov for hjælp til transport, så se her! Transport af pallegods i DK, kontakt da venligst booking@kurergruppen.dk
  Ved maskintransporter i DK og udland samt pallegods til udlandet, kontakt da venligst info@klaravik.dk

 • Behov for finansiering?

  Behov for finansiering?

  Klaravik samarbejder med Jyske Finans. Jyske Finans er et af Danmarks største og mest erfarne finansieringsselskaber, som er ejet af Jyske Bank, og beskæftiger sig bl.a. med finansiering af maskiner og materiel til det danske erhvervsliv. Kontakt Relationship Manager Casper Pedersen på tlf.: 21 41 00 96 eller mail: cpe@jyskefinans.dk og hør om dine muligheder for finansiering.

  Prøv vores online beregner her!