Købsbetingelser

For at kunne byde på Klaravik.dk skal du godkende vores købsvilkår og betingelser. Disse beskriver købers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb på Klaravik. Det er en betingelse for indskrivning at du har læst, forstået og godkendt aftalen inden budgivning. Ved tilmelding erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale. 

Vilkår Klaravik

Klaraviks kunder består af kommuner, virksomheder, kuratorer og finansieringsselskaber. Klaraviks mission er at formidle aktiver fra disse kunder til købere, via online auktion. 


Du skal være fyldt 18 år for at byde på Klaravik.dk


Budgivning
Ethvert afgivet auktionsbud er bindende for byder, når auktionsbuddet er bekræftet og registreret på Auktionssiden. Der kan bydes via manuelt bud eller autobud. 


Betaling
Når du har vundet en auktion, modtager du en faktura fra PayEx indenfor 2 arbejdsdage. Betaling sker via Mobilpay, konto og registreringsnummer eller FIK koden på fakturaen. 
Din betaling bliver registeret inden for 2-3 hverdage. Også selvom du laver en straksoverførsel
Det er ikke muligt at fremskynde forløbet ved at kontakte Klaravik Danmark eller PayExFor sen/udeblevet betaling


Hvis betalingsfristen på fem dage ikke overholdes kan Klaravik vælge at annullere ordren. Budgivers konto lukkes og faktura på normaltabserstatning bliver iht. den enkelte auktion, fremsendt.

Dette sker mod gebyr, som er følgende:

15 % af købssummen dog minimum DKK 2350,- eksklusiv moms.

Køber accepterer at normaltabserstatningen inddrives af Klaravik eller inkassopartner.


Ved manglende betaling kan produktet sælges igen på auktionen. 


Afhentning af produkter

Når en auktion er afsluttet, har køber 21 dage til at afhente produktet.
Adresse og kontaktoplysninger til sælger, bliver først afsendt til køber, efter modtagelse af betaling. 

Klaravik kan ved mislighold af afhentningsbetingelser vælge følgende:

 1. Flytte materiellet til en af Klaraviks lokationer. Materiellet flyttes på købers regning og køber må betale, for at få materiellet udleveret på Klaraviks lokation.
 2. Opkræve pladsleje Dkk 500,- ekskl. Moms pr. påbegyndt uge – pr. auktion.
 3. Skrotte objektet
 4. Gensælge objektet, Klaravik har ret til at sætte materiellet på auktion igen. Køber har ikke krav på tilbagebetaling eller anden godtgørelse på objekter hvor hammerslaget er mindre end Dkk. 20.000,- ekskl. Moms.
  På objekter over Dkk. 20.000 ekskl. Moms i hammeslag har køber mulighed for at få andel i Provenu på gensalg af objekt. Provenu aftales fra gang til gang med Klaravik afhængig af omkostninger forbundet med sagen. Dog vil de første Dkk 20.000 ekskl. Moms altid være at betragte som tabt. 


Købssalær

Alle auktioner tillægges købssalær. Købssalær er angivet på den enkelte auktion og kan være fra 152 kr. Der skal tillægges moms på købssalær. 

Salgsobjekter

Varen sælges i de fleste tilfælde med mulighed for besigtigelse. Emnerne bortauktioneres som de er. På de varer, der har begrænset beskrivelse af tilstanden, er det op til køber at overveje, om disse objekter kan have skjulte eller ukendte fejl.

Netauktion

Online auktion afholdes hver dag på Klaravik.dk. For at byde på auktioner, registrerer du dig som køber på Klaravik.dk. Du kan byde døgnet rundt, på alle auktioner som er i gang.

Auktionen afsluttes på det tidspunkt som står angivet på auktionen. Auktionen forlænges med ca. 2 minutter, såfremt at der lægges et højere bud indenfor de sidste 3 minutter af auktionstiden. Klaravik kontakter vinderen af auktionen indenfor 72 timer på e-mail eller telefon. Afsendt faktura fra PayEx  anses som at der er taget kontakt.

Den som har afgivet det højeste bud, er bundet af det.

Faktura sendes på e-mail af PayEx og der er 5 dages betalingsfrist. Klaravik fralægger sig ethvert ansvar for skader, tab, følgeskader osv. der måtte overgå budgivere eller budgivers kunder pga. tekniske fejl, kommunikationsproblemer osv. Klaravik har intet ansvar for bud der ikke er registreret, kontakten ikke kan oprettes, eller at den forkerte budgiver bliver kontaktet.

Sælger

Sælger er virksomheden, der har bestilt Klaravik til at sælge varen. Sælgeren er i de fleste tilfælde de største bygge- og anlægsfirmaer, logistikvirksomheder, udlejningsselskaber, detailhandlere og kommunale/statslige virksomheder. Du køber altid varerne af sælgers virksomhed. Klaravik.dk formidler blot på vegne af sælger.

Klaravik.dk forbeholder sig retten til at afvise en budgiver og annullere et salg uden yderligere begrundelse.

Klaravik kan fravælge at sælge til privatpersoner og derved kun ønske at sælge til virksomheder. Dette vil altid være oplyst på auktionen på det enkelte auktionsobjekt.

Klaravik har på baggrund af dette, ret til at afvise ethvert vindende bud, såfremt køber ikke opfylder de krav der er stillet til køb af det enkelte auktionsobjekt. Eksempelvis ved krav om udelukkende salg business to business (B2B) og ikke business to consumer (B2C). Som hovedregel sælges der ikke køretøjer til privatpersoner.

Der kan endvidere være krav om eksport ud af Danmark eller Norden, er budvinder en virksomhed der ikke opfylder disse krav, kan Klaravik annullere salget.

Køber

Du registrerer dig som budgiver/køber på Klaravik.dk. Som køber skal du accepterer Klaraviks vilkår såfremt du ønsker at afgive bud. Alle felter markeret med *, skal udfyldes for at din ansøgning kan sendes. Den køber som har det højeste bud ved auktionens afslutning hvor reservationsprisen er opnået, er vinder af auktionen. Hvis to købere har lagt samme bud, er det den som først lagde buddet, der vinder auktionen. Personer som registrerer sig med falskt navn eller en andens navn, risikerer at blive politianmeldt af Klaravik.dk. Du skal være fyldt 18 år samt være myndig for at oprette dig som køber.

Moms

Det er angivet på alle auktioner om de er inkl. eller eks, moms. 

 

 

EU-salg og eksport

 

Som udenlandsk køber er du forpligtet til at eksportere det købte ud af Danmark Du er også forpligtet til på anmodning af Klaravik at fremlægge eksportbevis, der tydeligt viser, at varen er eksporteret.

Når du handler på Klaravik, modtager du altid en faktura med moms, medmindre andet er angivet. Det er vigtigt, at du betaler det fulde beløb. Hvis din konto er registreret som et udenlandsk selskab og har et gyldigt momsnummer, kan du anmode om en refusion af moms fra Klaravik.

 

Private kan uanset hjemland ikke anmode om momsrefusion.

 

For at få momsen krediteret og refunderet af Klaravik, skal du indsende gyldige eksportdokumenter til info@klaravik.dk senest – løbende måned + 30 dage efter vi har registreret din betaling.  Momsen udbetales 1. gang om måneden i den efterfølgende måned.  

 

Hvis fristen overskrides, kan vi ikke tilbagebetale momsen.

Vi har brug for (EU-salg):

1) Klaravik underskrevne købererklæring (buyer statement)

2) CMR fragtbrev som er stemplet både ved afsender og modtager( hvis du anvender fragtfirma)

4) Din virksomheds IBAN og Swift-nummer

 

Vi har brug for (eksport uden for EU):

1) Tolddokument

3) Din virksomheds IBAN og Swift-nummer

 

Vi udbetaler godkendte moms refusioner en gang om måneden

 

Fragt

Køber skal selv arrangere transport af købte produkter. Køber skal selv påregne læsning og transport af købte produkter. 


Materiel der står på Klaraviks egne pladser, kan efter aftale blive placeret på en palle eller ilægges en papkasse.

Persondataloven

Klaravik håndterer alle personlige oplysninger iht. gældende lovgivning om databeskyttelse af. 25 maj 2018 (GDPR). Når du registrerer dig som køber, giver du Klaravik tilladelse til at bruge din virksomheds og personoplysninger iht. gældende krav.

Se nedenstående fortrolighedspolitik omhandlende behandling af data.

Godkend varen

Som køber har du undersøgelsespligt af den vare du har købt på Klaravik. Alle objekter som sælges på Klaravik, sælges som de er. Som køber skal du undersøge varen ved afhentning eller ved en eventuel besigtigelse. Eventuelle fejl som budgiver ikke opdager ved besigtigelse eller afhentning, er sælger IKKE ansvarlig for. Klaravik repræsenterer sælger når det gælder ansvar for fejl på varen. I de tilfælde hvor du anvender en fragtmand eller andet til at hente din vare, anses varen som godkendt af dig, i det øjeblik varen forlader sælgers/Klaraviks plads. Klaravik eller sælger har intet ansvar for fejl på de aktiver som sælges for konkursboer eller andet tvangsmæssigt salg. For disse objekter er det ofte angivet særlige betingelser på auktionen. For alle auktioner gælder at objekterne sælges "som de er", dvs. som de befinder sig på auktionen. Sælger eller Klaravik har intet ansvar for fejl som tilkommer i perioden fra auktionen afsluttes til varen afhentes.

Endvidere kan Klaravik ikke holdes ansvarlig for omkostninger som opstår ved købers eventuelle manglende godkendelse af varen

Reparationsobjekt

De varer som benævnes reparationsobjekter (kategoriseret som ”F-objektet har fejl-kræver reparation”), har ikke fået en fuldstændig kontrol eller prøvekørsel og varen kan have andre fejl, end dem der er beskrevet. Der kan ikke reklameres over reparationsobjekter.

Reklamation

Ved reklamation skal dette anmeldes skriftligt til info@klaravik.dk Reklamation skal foretages INDEN køber har transporteret objekter væk fra afhentningspladsen. Som køber har du undersøgelsespligt ved afhentning af varen. Reklamationer efter afhentning modtages ikke.

Produktet sælges som det er. Der er foretaget visuel inspektion samt test og afprøvning hvis muligt. Ved test og afprøvning foretages almindelig funktionstest og visuel inspektion. Der foretages ikke gennemgribende test eller inspektion, derfor kan der ikke garanteres for at objektet lever op til alle specifikke krav og tekniske specifikationer, der er gældende for objektet.

Såfremt sælger, uanset årsag, ikke er i stand til at levere varen, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud. Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og er således Klaravik uvedkommende.

Klaravik eller Klaraviks partnere, er ikke ansvarlige overfor køber eller overfor nogen tredje part for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået.

Såfremt køber og sælger opnår enighed om at annullere en handel på en allerede afhentet vare, påhviler transportomkostninger vedr. tilbagelevering køber.

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af, at materiellet står stille.

Reservationspris

Objekter som sælges på Klaravik har en reservationspris. Det er sælger som har bestemt reservationsprisen og det er den laveste pris, som sælger er villig til at sælge for. På hver auktion ser du om reservationsprisen er opnået eller ej. Hvis reservationsprisen ikke er opnået, skal sælger give sin godkendelse for at det højest noterede bud, kan blive godkendt.

Garanti

Der gives INGEN garanti på de købte produkter.

Fortrydelsesret (konsumenter) Privat personer

Der gælder 14 dages fortrydelsesret for private bydere iht. Dansk købelov. De 14 dages fortrydelsesret gælder fra det tidspunkt første bud er lagt på Klaravik.dk.

Købersalær anses dog som betaling for brug af auktionssystemet og er således ikke omfattet af fortrydelsesretten. Ved vundet auktion anses ydelsen som leveret og konsumenten er således forpligtet til at betale købersalær uanset om købet af varen ønsket hævet.

Startbud

Sælgers virksomhed bestemmer selv hvilket startbud, den enkelte auktion skal have. 

Budgivning

Alle vindende bud er bindende. Når du har vundet en auktion, får du en faktura fra PayEx på e-mail. Til det vindende bud, tilkommer der altid et fakturagebyr/budgebyr.

Autobud

Der er mulighed for at ligge et autobud. Dit autobud er hemmeligt for andre budgivere. Såfremt en anden byder lægger et bud på auktionen, forhøjes dit bud til laveste beløb, som gør at du igen bliver budleder. Det betyder at du betaler præcis så meget som der kræves for at vinde budgivningen - aldrig større beløb og kun op til dit angive bud/autobud.

 

Eksport

Som udenlandsk køber er du forpligtet til staks at eksportere det købte materiel ud af Danmark, ved afhentning skal fremsendte eksporterklæring afleveres til sælger eller der skal udfyldes internationalt fragtbrev (CMR) som afleveres til sælger.

Skrivefejl, trykfejl, systemfejl

Klaravik tager forbehold for trykfejl og skrivefejl på hjemmesiden. Vi kan ikke garanterer at billederne præcist afspejler det solgte.

Klaravik har ret til at nægte salg, samt ignorere bud fra visse budgivere. Klaravik har også ret til at bestemme, om en budrunde skal gå om pga. tekniske problemer, fejlbeskrivelser eller andre årsager. Klaravik er ikke ansvarlige for skader, følgeskader eller udgifter, der kan afholdes af budgiverne eller budgivers kunder pga. ovennævnte fejl, eller hvis buddet ikke er blevet registreret, svigt af netværkstrafik, computer osv. Såfremt Klaravik får tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer på hjemmesiden, som medfører at retvis budgivning ikke kan gennemføres, meddeles budgivere og nyt tidspunkt for budgivning gives.

 

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Information omkring Klaraviks databehandling af personlige oplysninger.

Før vi går i detaljer, vil vi gerne fremhæve tre vigtige punkter, som dette dokument handler om. Punkterne er vigtige for os, fordi vi ved, at de er vigtige for dig:

 1. Vi ønsker at præcisere ansvaret for at beskytte dine rettigheder og privatliv.
 2. Vi forklarer, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, du deler med os, for at vi kan være i stand til at tilbyde dig Klaraviks tjenester og give dig den bedste oplevelse af hjemmesiden og din kontakt til os
 3. Dokumentet vil give dig en forståelse af, hvilke oplysninger vi indsamler og hvad vi gør - eller ikke gør med dem.

 

Parter og ansvar for behandling af dine personoplysninger

Dansk Auktions service ApS (Klaravik Danmark) (cvr. 36920882, Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse) er en privat virksomhed, som tilbyder vores sælgende kunder(SV)  Netauktionstjenester, salg af værktøj, maskiner, erhvervskøretøjer og aktiver fra konkurssager, i det følgende benævnt "tjenesten". Dette gøres via www.klaravik.dk. Du, der er bruger og har egne loginoplysninger til tjenesten, kaldes nedenfor for "Bruger".

Klaravik er ansvarlig for behandling af de personlige data, som du deler med os, når:

- Du bestiller tjenesten som sælgende virksomhed (SV)

- Du modtager loginoplysninger og bliver bruger af tjenesten

- Du har et spørgsmål og/eller kontakter os

- Du besøger vores hjemmeside og accepterer cookies

Hvilke personoplysninger der behandles afhænger af den type kontakt, vi har, og om du er en virksomhed eller en privatperson.

Virksomhedsdata kan være personlige data for en kunde som driver virksomhed i personligt regi. Når du bestiller Tjenesten som sælgende virksomhed, indsamler vi dine kontaktoplysninger og firmaoplysninger. Alle brugere har registreret kontaktoplysninger, loginoplysninger og online identifikation hos os for at kunne bruge tjenesten.

Hvis du har et spørgsmål eller kontakter os vedrørende andre ærinder kan mængden af ​​personlige oplysninger og karakteren af dem variere afhængigt af hvilken kommunikationskanal der bruges. Kategorier af personoplysninger er normalt kontaktoplysninger, online identifikation, virksomhedsoplysninger og selve sagen som som indeholder de personlige data, du har valgt at dele med os. En detaljeret liste over de personlige data, der findes i de forskellige kategorier, ved hvilke lejligheder og hvilken lovlig grund behandlingen bygger på, fremgår af bilag 1. Oplysninger om, hvad cookies er, og hvordan vi håndterer cookies er beskrevet på hjemmesiden. 

Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger?

Klaravik indsamler disse personlige oplysninger om dig som sælger og køber for at kunne tilbyde tjenesten, opfylde vores forpligtelser overfor dig, og give dig den bedste oplevelse på både service og vores hjemmeside.

Det er nødvendigt for os indsamle data for at identificere dig, administrere din konto til statistiske formål og til direkte markedsføring (som du kan afmelde fra).

Kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger og oplysninger om hvilke auktioner du deltog i er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, som f.eks. håndtering af dine bud, fakturering og afsendelse af oplysninger til dig.

Når du kontakter os via en af ​​Klaraviks kommunikationskanaler, bruges dine oplysninger til at kunne håndtere sagen, være i stand til at kontakte dig og hjælpe med at forbedre vores service samt ved at gemme sagen til eventuelle tilbagevendende spørgsmål. Hvis du besøger Klaraviks hjemmeside, accepterer du cookies til behandling af dine oplysninger.

Hvem deler vi personlige data med?

Nogle gange kan vi dele personlige data med underleverandører eller samarbejdspartnere til Klaravik. Disse parter har lignende forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til GDPR som os.

Hvor længe gemmer vi dine personlige oplysninger?

Klaravik gemmer personlige oplysninger om dig som registreret bruger, så længe der er et kundeforhold eller så længde det er nødvendigt for at nå de formål, der er beskrevet i denne politik. Ved aftalens afslutning vil Klaravik slette eller anonymisere dine oplysninger inden for en rimelig tid efter opsigelsen, medmindre en anden Dansk eller europæisk lov, domstol eller myndighed siger andet. Såfremt der skal slettes oplysning slettes disse oplysninger i tjenesten af systemsystemadministratoren. Oplysninger indhentet, når du kontakter os, gemmes, så længe du er kunde hos os for at opfylde vores forpligtelser. Ved afslutningen af ​​kundeforhold kan vi gemme dem baseret på en afvejning af interesserne eller som bevis i tilfælde af problemer. Opbevaring er så begrænset til passive systemer og med kontrollerede rettigheder.

Hvilke rettigheder har du?

Som registreret hos Klaravik har du rettigheder, som du bør kende. Du har ret til gratis en gang om året, hvis du har legitime grunde hertil, at anmode om en udskrift af de registrerede oplysninger vi har om dig. Du har i nogle tilfælde ret til dataoverførsel af personoplysninger. Du har ret til at få dine personlige data korrigeret, hvis de er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, og retten til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, indtil de ændres. Du har ret til at blive glemt, men sletning af personoplysninger kan ikke ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser overfor dig eller hvis en anden Dansk eller europæisk ret, domstol eller officiel ordre siger noget andet, og om den er baseret på en afvejning af interesser. Skulle du opdage, at der ikke er legitime grunde, eller hvis interessen er ukorrekt, kan du modsætte dig behandlingen. Du har også ret til at trække samtykke tilbage, indgive en klage over behandlingen til ​​Datatilsynet, modsætte dig automatisk beslutningstagning, branding og direkte markedsføring.

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål til denne politik, og behandlingen af ​​dine personlige data, eller øsner at slette eller ændre forkerte oplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne som findes på Klaraviks hjemmeside.

Bilag 1

Kategorier af personoplysninger

Når

Kategori af oplysninger

Personoplysninger

Lovlig grund

Bestilling af tjenesten – erhvervsdrivende købere

Virksomhedsoplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

Email

Organisationsnummer

IP-adresse

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

Bestilling af tjenesten – Privat køber

Kontaktoplysninger

Fornavn

Efternavn

Telefonnummer

Email

Personnummer

IP-adress

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

Bestilling af tjenesten – Privat købere og erhvervsdrivende købere

Log in oplysninger

Brugernavn

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

 

Onlineidentifikation

IP-adresse

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

Bestilling af tjenesten – sælgende virksomhed

Virksomhedsoplysninger

Navn

Adresse

Telefonnummer

Email

Organisationsnummer

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

 

 

 

 

Når

Kategori af oplysninger

Personoplysninger

Lovlig grund

Kontakt via hjemmesiden

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Email

Telefonnummer

Evt. bruger-ID

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

 

Formål med henvendelse

Meddelelse i teksfelter *

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

*Indeholder de personoplysninger du har valgt at skrive.

Når

Kategori af oplysninger

Personoplysninger

Lovlig grund

Kontakt via Email

Kontaktoplysningr

Navn

Email

Bruger-ID

Telefonnummer (kan forekomme

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

 

Virksomhedsoplysninger

(kan forekomme)

Virksomhedsnavn

Organisationsnummer

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

 

Formål med henvendelse

Meddelelse i teksfelter *

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig

Kontakt via telefon

Kontaktoplysningr

Navn

Email

bruger-ID

Telefonnummer

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig samt interesse afvejning

 

Virksomhedsoplysninger

(kan forekomme)

Virksomhedsnavn

Organisationsnummer

Opfylde vores forpligtigelser overfor dig samt interesse afvejning

*Indeholder de personoplysninger du har valgt at skrive.

 

 

 • Har du spørgsmål?

  <b>Har du spørgsmål?</b>

  Har du spørgsmål til auktionerne kan Klaravik Danmark kontaktes på info@klaravik.dk
  Du er også altid velkommen til at ringe til kundeservice på 7220 7035 eller mail på info@klaravik.dk

  se også vores FAQ - der er svar på det meste

 • Betaling med Mobilpay

  <b>Betaling med Mobilpay</b>
  Nu kan du betale med Mobilpay. MobilePay til nr. 50173 (Dansk auktions service / Klaravik) HUSK at notere produktnummer eller faktura nummer, ellers returneres betalingen. Den normale beløbsgrænse på Mobilpay er 15.000kr dagligt.

 • Corona and export of goods

  The Danish Government announced today that the Danish border is closed next 30 days – however this does not effect cargo, therefor goods bought in Denmark can be transported and exported out of Denmark. Please do not hesitate to contact us if you have questions at info@klaravik.dk (updated March 13)